Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten www.terapitrio.fi och har upprättats 10.12.2022 och har uppdaterats 5.1.2023. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är tillsammans med en utomstående expert på tillgänglighet för digitala tjänster. Den digitala tjänsten uppfyller till största del de tillgänglighetskriterier på nivåerna A och AA som krävs enligt lag (WCAG 2.1)

Terapitrios personal har varit i kontakt med jurist på Regionförvaltningsverket i Södra Finland för att diskutera tillgängligheten. Därutöver har tillgängligheten gåtts igenom och utvärderats tillsammans med det företag som tillhandahåller vår hemsida.

Om du upptäcker ett problem eller finner brister i tillgängligheten på vår webplats ta kontakt med oss terapeuter. I fösta hand per telefon eller mail så gör vi vårt bästa för att åtgärda problemet och hjälpa dig. Våra kontaktupgifter finner du under rubriken ”kontakta oss” på hemsidan.

Om du inte är nöjd med det svar vi kan ge dig kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000

Vi försöker att kontinuerligt förbättra tillgängligheten på vår websida. Vi uppdaterar beskrivningen enligt den den feed-back vi får.