Tjänster

Fysioterapi

Fysioterapi

Vi erbjuder fysioterapi åt barn, unga och vuxna. Fysioterapins målsättning är att stöda klienten i att bli så självständig som möjligt när det gäller funktionsförmåga, vardagliga färdigheter, lek och fritid. Vår grundtanke och målsättning är ett gott samarbete med klienten och familjen och handledning av personer i klientens närmiljö. Detta stöder och främjer klientens inlärning och funktionsförmåga.

Läs mer om vår fysioterapi
Ergoterapi

Ergoterapi

Möter du utmaningar i att klara vardagssysslor, med att leka, med att delta i och utföra skoluppgifter eller i ditt arbete? Då kan ergoterapi vara till hjälp. En ergoterapeut arbetar med att ge stöd, träna, hitta lösningar, utveckla strategier och handleda dig som pga skada, sjukdom eller annan funktionsnedsättning behöver nya lösningar i din vardag. Vi jobbar med barn, ungdomar och vuxna. Vi träffar dig i ditt hem, i skolan, på arbetet eller på vår mottagning. Ergoterapins målsättning är att se hela dig, utgå från dina behov och intressen.

Läs mer om vår ergoterapi
Ridterapi

Ridterapi

Ridterapi ges av en utbildad ridterapeut och en häst. Det är en form av rehabilitering som kan användas vid rehabilitering av personer med fysiska funktionsnedsättningar samt vid psykosocial ohälsa. Man kommer till ridterapin med läkarremiss eller med rekommendation av en rehabiliteringsgrupp. Ridterapin planeras alltid med individuella målsättningar i rehabiliteringen och förverkligas i nära samarbete med klientens närmaste anhöriga, andra terapeuter och de människor som har att göra med klientens dagliga liv. Med ridterapin strävar man till att förbättra och upprätthålla rörelse- och funktionsförmågan och det psykiska välbefinnandet, så att klienten skall ha en meningsfull vardag och kunna vara så självständig i sitt liv som möjligt.

Läs mer om vår ridterapi
Fysioterapi

Fysioterapi

Terapitrios fysioterapeuter är specialiserade inom neurologi (NDT/Bobath-terapeuter). Utbildningen är ett koncept utarbetat att användas inom neurologisk rehabilitering. Fysioterapin kan förverkligas på vår mottagning, som hem-, skol-, arbetsplats- eller dagisbesök eller som vattenterapi. Vi kan också hjälpa till med att prova ut hjälpmedel som behövs i vardagen.

För barn

Ett barns fysioterapi är målinriktad, ofta lekfylld habilitering. Terapimetoder väljs individuellt med beaktande av målsättning, utveckling och motivation. Fysioterapins målsättning är att stöda barnet i att bli så självständigt som möjligt trots begränsningar i funktionsförmågan. I fysioterapin är det viktigt att barnets närmiljö tas i beaktande som en del av den habiliterande vardagen. Vi jobbar i nära samarbete med barnet, familjen, skola, dagis och andra terapeuter.

För vuxna

Vid neurologiska sjukdomar eller skador som tex MS, Parkinson, Cp, hjärncirkulationsstörningar, ryggmärgsskada, muskelsjukdomar eller andra neurologiska sjukdomar kan vi hjälpa våra klienter att klara av sin vardag bättre. I terapin strävar vi till att både förbättra och upprätthålla rörelse- och funktionsförmåga så att klienten skall klara av en meningsfull vardag och kunna vara så självständig som möjligt. Tillsammans med klienten ställer vi upp mål för rehabiliteringen. Mål som är viktiga och meningsfulla för klienten själv.

Vattenterapi

Fysioterapi kan också genomföras i vatten. Vattenterapi stöder siminlärning och rehabilitering av funktionsförmågan. Vattnet stöder rörelser, underlättar motoriken, ger motstånd till rörelse och minskar tyngdkraften.

Vill du veta mer?
Kontakta

Camilla Kuoppala

Camilla Kuoppala

Fysioterapeut
NDT, Bobath-terapeut
NDT, Bobath-babyterapeut

050-3610826

eller
Ulrika Krohn

Ulrika Krohn

Fysioterapeut
Ndt, Bobath-terapeut

050-5412548

Ergoterapi

Ergoterapi

Terapitrios ergoterapeuter har fokus på människans aktivitet, hälsa och delaktighet. Vi arbetar med att stärka, träna, hitta lösningar och handleda klienter som av olika orsaker har svårt att klara sin vardag på egen hand. Tillsammans med klienten löser vi utmaningar i deras vardagsaktiviteter. Aktiviteter som klienterna vill och behöver kunna göra för att vardagen ska fungera och för att livet ska kännas meningsfullt.
För att anpassa vardagsmiljön hjälper vi till att söka och prova ut fysiska och kognitiva hjälpmedel utifrån varje klients behov.

För barn

Med ergoterapin strävar vi till att utveckla och att stödja barnets möjligheter att vara aktiv och att delta i vardagen. Det handlar om deltagande i leken och i dagliga aktiviteter (ADL) i hemmet, på dagis, i skola och på fritiden. Terapin genomförs i form av målinriktade lekar och aktiviteter som väljs utifrån barnets behov, intresse och gemensamt utformade målsättningar. Metoder som kan användas är lek, konstruktion och skapande aktiviteter. Aktiviteterna i terapin är roliga och utmanande för barnet. De ger barnet en upplevelse av att lyckas. Vi arbetar i nära samarbete med barnet, familjen, dagis, skolan och andra terapeuter. Tillsammans planeras olika sätt att stödja barnets utveckling och lärande i vardagssituationer. Handledning ges till personer i barnets närmiljö.

För vuxna

Ergoterapin riktar sig till den som på grund av fysisk eller kognitiv skada, sjukdom, annan funktionsnedsättning eller förändrad livssituation behöver stöd/träning med sysslor i hemmet, på arbetet, att utföra ärenden eller som inte har en meningsfull fritid. Vi tränar klientens funktioner och förmågor enligt vår gemensamt uppgjorda målsättning. Vi handleder klienten och de närstående för att ge stöd till en självständig vardag. I terapin strävar vi till att hjälpa klienten att vara aktiv, delaktig och återfå önskad aktivitetsförmåga samt att arbeta med förebyggande åtgärder. En grundläggande målsättningen är att klienten har en trygg och meningsfull vardag utifrån egna behov och önskemål.

Vill du veta mer?
Kontakta

Annette Öhman-Ray

Annette Öhman-Ray

Ergoterapeut

050 5347941

eller
Anne Mensakov

Anne Mensakov

Ridterapeut SRT

040 7326845

Ridterapi

Ridterapi

Ridterapi är en form av helhetsbetonad rehabilitering som utförs tillsammans med en ridterapeut och häst och planeras alltid individuellt med målsättningar i rehabiliteringen. Ridterapins målsättning är både att förbättra och upprätthålla rörelse- och funktionsförmågan så att klienten skall kunna vara så självständig som möjligt i sin vardag.

För barn och vuxna

De vanligaste klientgrupperna som söker sig till ridterapin är t.ex klienter med autism, asperger, ADHD, CP, MS, olika muskelsjukdomar eller olika neurologiska sjukdomar som orsakar en försening i utvecklingen eller motoriska problem i vardagen. Till ridterapins klientgrupper hör också till klienter som har psykosociala problem, som t.ex beteendeproblem och kontaktstörning. Man kommer till ridterapin med läkarremiss eller med en rekommendation från rehabiliterningsgruppen. Man kan få betalningsförbindelse till ridterapin via FPA, social- och hälsovårdsverket, kommunen eller via försäkringsbolag. Genom fysisk berörning av hästen får klienten sensomotorisk träning i form av aktivering av olika sinnen. Hästens rörelser och dess terapeutiska egenskaper är det centrala inom ridterapin. Hästens rörelser påverkar genom att förbättra kroppskännedom, aktivera taktila-, balans- samt rörelseorganen som är grunden till både den motoriska och psykiska utvecklingen av människan. Hästens reaktionsförmåga vid människans olika känslotillstånd möjliggör att man kan bearbeta olika känslor inom ridterapin. Målsättningarna för ridterapin har alltid att göra med ökad kontroll av kroppsliga funktioner, psykiskt välbefinnande samt vardagliga aktiviteter.

Ridterapimottagningen

Ridterapimottagningen finns vid ett privatstall, som ligger endast 0,6km från Jakobstads torg. Brevid stallet finns en 22*80m - stor manege, samt två ridplaner utomhus. Det finns också möjlighet att använda varierande terrängvägar då man rider ute, vilka man kan ta sig direkt från stallgården. Stallet har varma sociala utrymmen, kök och wc. På stallgården finns en ramp som är byggt för att användas med rullstolsbundna klienter. Parkeringen finns alldeles brevid stallet. Vid behov kan klienten åka taxi in på stallgården intill rampen och stallets huvudingång.

Vill du veta mer?
Kontakta

Anne Mensakov

Anne Mensakov

Ergoterapeut
Ridterapeut SRT

040-7326845

Om oss

Terapitrio är en grupp med terapeuter inom olika områden. Vi erbjuder fysioterapi, ergoterapi och ridterapi åt såväl vuxna som barn och unga.

Till oss kan du komma antingen med servicesedel el en betalningsförbindelse från Fpa, Österbottens välfärdsområde, Mellersta Österbottens välfärdsområde eller försäkningsbolag. Ridterpeuten har även kontrakt med Mellersta Österbottens välfärdsområde barnpsykiatrin

Referenser

Utomordentligt jobb. Samarbetet mellan hem, familj, klient och skola fungerar utmärkt. Ni utför ert tunga, krävande och jätteviktiga och värdefulla jobba alltid med ett leende. TACK!

Jan-Erik

Syns verkligen att ni brinner för ert jobb. Lyckas varje gång få Olle inspirerad och in träningen i alla situationer.

Jessica

Ihan huippua porukkaa ja hyvin toimii yhteistyö :) suosittelen lämpimästi ❤

Virpi

Hyvä fysioterapia! kodin ja terapian välinen yhteistyö huippua! :)

Jenni

Ergoterapi hjälper mig att klara av skoluppgifterna, fast jag har svårigheter med att skriva

Flicka, 9 år

Det bästa med ridterapin är att jag kan få känna känslan av fart igen efter olyckan, känna vinden i ansiktet, känna att jag får vara lika som de andra åtminståne för en stund

Pojke 12 år

Ergoterapin har gjort att jag vågar pröva på nya saker, jag har lärt mig cykla och jag känner mig starkare och modigare

Pojke, 7 år

Ridterapi har givit mig motivation och mera energi för vardagen. Det hjälper mig att hålla rutiner och jag får bättre sömn

Kvinna, 26 år

Efter att vi började jobba med ergoterapin, har Nea hittat sätt att lugna ner sig själv vid situationer som tidigare orsakade utbrott. Vardagen fungerar bättre eftersom det inte tar så mycket tid vid överföringar mera

Mamma och flicka 4 år

Jag har roligt på ridterapin, tiden går fort och när jag far från stallet längtar jag redan efter nästa veckas ridpass

Flicka, 10 år

Hästen låter mig bara vara mig själv. Hästen lugnar ner mig och jag kan känna mig smärtfri

Flicka, 17 år

Efter att jag har haft ridterapi känner jag att jag är starkare i bålen och att jag klarar av att sitta längre tider då jag utför köksaktiviteter

Kvinna 47 år

- När får jag jobba med Annette? Det är så länge sen och jag tycker om att att jobba med Annette

pojke 5 år

Allt bara fungerar, som förälder får man bara hänga med

Mamma till 5 årig pojke

Mottagningen

Våra terapiutrymmen är fräscha och ändamålsenliga. Mottagningen är i gatuplan och är lättillgänglig för alla, även för barnvagnar och rullstolsanvändare. Stora ytor och mångsidigt material och utrustning gör det möjligt för all typ av lek, träning och terapi.

Galleri

Kontakta oss

Camilla Kuoppala

Camilla Kuoppala

Fysioterapeut
NDT, Bobath-terapeut
NDT, Bobath-babyterapeut

Svenska Suomi English

Tel. 050-3610826

camilla.kuoppala(at)gmail.com

Camilla Kuoppala

Camilla Kuoppala


Jag blev fysioterapeut år -94 och har sedan dess arbetat med klienter, både unga, barn och vuxna. Neurologin och barnfysioterapin har alltid intresserat mig och därför har det blivit helt naturligt att jag skaffat mig specialkunskap i detta område. Under de senaste åren har jag även vidareutbildat mig inom vuxenneurologin.

Jag arbetar i Pedersöre, Jakobstad, Kronoby och Nykarleby. Det blir en hel del hembesök,simhallsbesök och även skol- och dagisbesök.

I mitt arbete försöker jag vara flexibel, för att hitta lösningar som passar för var och en. Samarbete är viktigt för mig. Ett bra samarbete med klienten, klientens närmiljö och kolleger gör att arbetet känns meningfullt och resultatet blir bra.

Mötet med varje klient är unikt och varje terapistund har sin utmaning! Det är därför arbetet känns meningsfullt, och varför jag ständigt utbildar mig för att lära mig nytt och kunna anta dessa utmaningar på allra bästa sätt!

skolning

 • NDT/Bobath terapeut
 • NDT/Bobath babyterapeut
 • NDt/Bobath flera fördjupande kurser
 • Specialiseringsutbildning i neurologisk rehabilitering
 • Specialiseringsutbildning i barnneurologis rehabilitering
 • Avvikande sensomotorisk utveckling hos barn
 • Sensoriken, gestaltningen och motorikens samspel för barn med cp skador
 • Sensorisk Integration (A-del)
 • Fascians betydelse för barnets funktionsförmåga
 • Manuella metoders möjligheter i neurologisk rehabilitering.
 • Funktionell myofascial träning
 • Fascia behandling
 • Kinesioteipning
 • Bassängträning med barn
 • Simlärarkurs för specialbarn
 • Elterapiskolning
 • Manuell undersökning av ryggen
 • Arbetshandledning med Liisa Kallinen (NDT/Bobath seniorikouluttaja)
 • Relaxationshandledare
 • Specialpedagogik Åbo Akademi
 • Malike-motionshjälpmedelsskolning (toimintavälinekoulutus)
 • Första hjälp
 • ICF-skolningar
 • GAS skolningar (Goal Attainment Scale)
Ulrika Krohn

Ulrika Krohn

Fysioterapeut
NDT, Bobath-terapeut

Svenska Suomi English

Tel. 050-5412548

ulrika.krohn(at)multi.fi

Ulrika Krohn

Ulrika Krohn


Jag är fysioterapeut, specialiserad på barn, unga och vuxna med neurologiska problem eller någon typ av funktionsnedsättning (NDT/Bobath terapeut).

I mitt arbete rör jag mej på många olika ställen (skolor, daghem och på hembesök eller i simhall). Tar också emot klienter vid vår mottagning.

Jag tar gärna med mej mina klienter och t.ex. skida, skrinna, simma eller cykla.

Jag tycker det är viktigt att alla får uppleva rörelseglädje och får positiva upplevelser av att röra på sej.

Det bästa i mitt jobb är att jag får dela klienternas glädje då framsteg sker eller ett barn lär sej någonting nytt!

Jag har en lång arbetserfarenhet (sedan 2000) inom neurologiska fysioterapin och vidareutbildar mej ständigt.

skolning

 • Physio Pilates instruktör
 • Bassängsäkerhetskurs
 • NDT/Bobath grundkurs
 • NDT/Bobath fortsättningskurs
 • Grundkurs i sensorisk integrering
 • Manuella terapins möjligheter i fysioterapin för cp skadade
 • Simlärarkurs för specialbarn
 • Sensoriken, gestaltningen och motorikens samspel för barn med cp skador
 • Bassängterapi för barn
 • Avvikande sensomotorisk utveckling hos barn
 • Fascia kurs
 • Att handleda barn i lekålder enligt Ndt/bobath konceptet Bassängsäkerhetskurs
 • Att handleda barn i lekåldern enligt Ndt/Bobath konceptet
 • Funktionell myofascial träning
 • Grundkurs i kinesiotejpning
 • ICF kurs
 • GAS kurs
 • Elterapi för fysio- och ergoterapeuter
 • Arbetshandledning (med Liisa Kallinen)
 • Terapeutisk träning i fysioterapin
 • Grundkurs i manuell undersökning och behandling av ryggen
 • Fortsättningskurs i manuell undersökning och behandling av ryggen
 • Skolning i första hjälpen
Annette Öhman-Ray

Annette Öhman-Ray

Ergoterapeut

Svenska Suomi English

Tel. 050-5347941

annette.ohman(at)netti.fi

Annette Öhman-Ray

Annette Öhman-Ray


Jag har arbetat som ergoterapeut sedan 1997. Inledningsvis på en dagverksamhet för äldre, sedan på en rehabiliteringsavdelning. Från och med 2001 är jag en självständig yrkesutövare med barn, unga och vuxna som klienter. Jag träffar mina klienter i deras vardagsmiljö (hemmet, daghem, skola, arbetsplats) eller vid vår mottagning. Arbetsfältet sträcker sig idag från Oravais till Karleby.

Den personliga kontakten med en klient och att få se klientens glädje i att klara av en aktivitet är ögonblick som jag uppskattar i mitt arbete. Jag vidareutbildar mig ständigt för att kunna möta nya utmaningar och hitta lösningar för den enskilde klienten. Med helhetssyn och samarbete som viktiga ledord för mig träffar mina klienter en glad, social, flexibel och tålmodig terapeut.

skolning

 • Selective Mutism- Evidence Based Practise
 • Träning av sociala färdigheter hos barn
 • Autism på andra stadiet
 • ADL- taxonomin för personer med psykisk funktionsnedsättning
 • Att möta barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser
 • Aspergers syndrom och högfungerande autism - från teori till praktik
 • SPM - Sensory Processing Measure
 • Kliininen havainnointi
 • Skol AMPS - bedömning av förmåga att utföra samt kvalite´n av utförandet av skoluppgifter i klassrummet
 • Keinoja nepsynuoren kouluarjen sujumiseen
 • AMPS - bedömer individens förmåga samt kvalitet på utförandet av personliga och instrumentella aktiviteter i det dagliga livet
 • Malike - motionshjälpmedels skolning / toimintaväline koulutus
 • Praktisk arbetshandledning för barn (med Liisa Kallinen)
 • Specialpedagogik (Åbo Akademi)
 • Tecken som stöd
 • GAS, ICF dokumentering
 • CO-OP - the Cognitive Orientation to Occupational Performance approach
 • Samarbetsdagar - mellan kollegor och andra terapeuter
 • Första hjälp/ Nödförstahjälp
Anne Mensakov

Anne Mensakov

Ridterapeut SRT

Svenska Suomi English

Tel. 040-7326845

anne.mensakov(at)gmail.com

Anne Mensakov

Anne Mensakov


Jag tog min ergoterapeut yrkesexamen vid Uleåborgs yrkeshögskola mellan åren 1998-2001 och sedan dess har jag arbetat inom barnergoterapin inom specialsjukvården, vid rehabiliteringsavdelning för neurologiska klienter (vuxna) och som privatföretagare sedan år 2004. Till ridterapeut har jag studerat vid Ypäjä hästinstitut mellan åren 2006-2009 och jag är medlem i Finlands Ridterapeuter r.f.

Som ergoterapeut tycker jag om då mitt jobb är så självständigt och varierande. Jag trivs med människokontakter och med att få göra besök i kilentens vardagsmiljö. Inom ridterapin anser jag mig vara lyckligt lottad då jag får vara ute och jobba i naturen och kunna bjuda på en annorlunda och mångsidig terapiform åt mina klienter. Jag kan ta ett rörelsehindrat barn på hästryggen ut i skogen och längs svårtillgängliga stigar på ett välplanerat och tryggt sätt och har kunnighet att bjuda på en meningsfull kontakt med ett djur i terapin.

Det bästa med mitt jobb är att kunna hjälpa klienten med att lösa större eller mindre problem i vardagen. Ofta gäller det om att t.ex kunna tipsa om hur man kan göra små saker på ett annat sätt i klientens vardag, som kan ha av stor betydelse för funktionsförmågan. Jag upplever mig själv som en evig optimist, som även har lätt att hitta den goda sidan och styrkan hos klienten i vardagen och fortsätta motivera klienten att försöka trots att det alla gånger inte går den lättaste vägen.

skolning

 • Utbildning av metoden Zones of regulation
 • Strukturerad klinisk observering av sensomotoriken
 • Sinnen och motorik, betydelsen av sinnesinformation för utvecklingen och störningar av den
 • Bemötande och rehabilitering av en autistisk person
 • Barn- och ungdomar med ADHD- symptom (ADHD-problematik från barnpsykiatrins synvinkel)
 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos barn och rehabilitering av dem
 • Lek som en metod i ergoterapin
 • Avvikande sensomotorisk utveckling hos barn
 • Skolning om sensorisk integration (A-del)
 • Barnets självreglering och hantering av aggressioner-skolning
 • SPM- och SPM-P (Sensory Processing measure-skolning)
 • Ergoterapi med barn i skolåldern- skolning (bedömning och terapi, samarbete och handledning av skolans personal)
 • Goal Attainment scaling- GAS utbildningen
 • ICF- dokumentering
 • COPM- (Canadian Occupational Performance Measure)- och grunden till att andvända detta instrument- kurs
 • Tecken som stöd- kurs
 • Första Hjälp1- kurs/ Nörförstahjälp
 • samarbetsdagar mellan kollegor och andra terapeuter